Ontdek de 6 havenmissies!

Meer JOBS

Op dit moment telt de haven van Antwerpen 150.000 jobs. Om haar positie als wereldhaven te handhaven, moet ze blijven evolueren en innoveren. De Vlaamse overheid legt de nodige infrastructuur aan om nieuwe havenbedrijven te verwelkomen. 
(Bekijk de lopende projecten hier.) 
 
Maar het zijn de ondernemers die het verschil maken! Dankzij hen krijgen steeds meer mensen zinvol havenwerk. 
 
Help je mee? Laat ons weten hoe jij havenjobs creëerde en word een havenheld! 
 
Inspiratie?
 • Word je eigen baas! Start een B&B op!
 • Vestig een bedrijf in het havengebied
 • Geef starters een kans
 • Help mee de containercapaciteit te verhogen
 • Haal een internationaal handelscontract binnen. Het FIT staat voor je klaar met raad en daad!
 • Grenspark Groot-Saeftinghe
 • Start jouw toeristisch bedrijf!

Fijn WONEN

Het havengebied omvat naast natuur en industrie ook woongebied. We leven in een dichtbevolkt land met weinig open ruimte en dat brengt vanzelfsprekend uitdagingen mee. Om niet weggeconcurreerd te worden, moet de haven blijven groeien. De natuur die daarvoor wijkt, krijgt elders een nieuwe plaats en doet zoveel mogelijk dienst als groene buffer tussen de woonkernen en de bedrijven of dokken. 
 
Acht havenpartners sloegen ook de handen in elkaar voor een ander ambitieus project: de oprichting van een grensoverschrijdend park dat het linieland Waas en Hulst en het Verdronken Land van Saeftinghe omvat. Een team van meer dan 40 ontwerpers, architecten en beleidsmakers werkt de komende jaren samen met bewoners, bezoekers, boeren en bedrijven om deze stille streek nog waardevoller te maken voor iedereen. 
 
Doe je mee? 
 
Inspiratie?
 • Meld je aan als streekholder bij het Grenspark Groot-Saeftinghe in wording!
 • Schrijf je in op de nieuwsbrief of social mediakanalen en volg het proces van op de eerste rij.
 • Ben je actief in een buurtcomité?
 • Wil je jouw straat/buurt vertegenwoordigen op één van de overlegorganen?
 • Heb je zelf ideeën waar bewoners wel bij varen?

Innovatieve LANDBOUW

De samenwerking tussen landbouw en natuur moet voor een beter evenwicht in het landschap van het havengebied zorgen. Steeds meer landbouwers houden rekening met deze nieuwe realiteit en gaan de uitdaging aan. 
 
Zo helpen landbouwers de natuur een handje door stroken aan te leggen naast hun akkers. Zo kunnen dieren gemakkelijk uitwijken naar andere natuurgebieden en kunnen zaden zich gemakkelijker verspreiden. Schapenboeren zorgen dan weer voor ecologisch beheer van bepaalde dijken en sommige landbouwers houden bij het maaien van hun percelen al rekening met broedvogels. Het planten van nieuwe teelten brengt meer variatie in het landschap en creëert leefgebied voor talloze planten en dieren. 
 
Help je mee? 
 
Inspiratie?
 • Ben je landbouwer en wil je graag nadenken over hoe landbouw, natuur en open ruimte kunnen samenwerken?
 • Ben je bioboer?
 • Wil je graag vogels helpen tellen en hun broedplaatsen in kaart helpen brengen?
 • Maak je een streekproduct van lokale ingrediënten?
 • Sta je open voor innovatieve teelten?
 • Heb je een braakliggend terrein dat een landbouwer mag pachten?

Een MILIEU en NATUUR in evenwicht

Een gezond ecosysteem heeft een heel arsenaal aan natuurtypes nodig om een thuis te bieden aan alle diersoorten: grasland, getijdennatuur, bossen, ... Vroeger legden we overal waar mogelijk natuurgebiedjes aan. Intussen weten we dat dat niet werkt. Door aaneengesloten habitats te maken en natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur vaker zijn gang laten gaan in plaats van specifieke begroeiing te 'tuinieren'. Als de havenuitbreiding een stuk natuur inneemt, bouwen we ruim voordien een nieuwe thuis voor de planten en dieren die daar verdwijnen. 
 
Maar een goed milieu omvat meer dan enkel robuuste natuur. Ook de lucht- en waterkwaliteit, het omgevingsgeluid en hernieuwbare energie zijn belangrijke punten, waarin de Vlaamse overheid sterk investeert. De lucht heeft echter de grootste impact op het welzijn van de mensen. Daarom slaan we de handen in elkaar om het fijn stof te verminderen, de luchtvervuiling in te dijken en de groene longen in het havengebied te vergroten. 
 
Ook jij kan helpen om ons ecosysteem steeds sterker te maken! Laat ons weten hoe jij natuur creëerde en word een havenheld! 
 
Inspiratie?
 • Wil je een ecologische poel aanleggen?
 • Heb jij een natuurlijke tuin?
 • Heb je een bijenhotel?
 • Zet je bedrijf in op recyclage en duurzaamheid?
 • Zet je je in voor de natuur?
 • Plant je binnenkort bomen?

Duurzame MOBILITEIT

Dat er een mobiliteitsprobleem rond Antwerpen bestaat, weet iedereen. Gelukkig zijn er oplossingen. Elke vrachtwagen, elke auto die we van de weg houden, is een stap in de goede richting. De Vlaamse overheid investeert daarom sterk in alternatief goederentransport en openbaar vervoer (lees meer hier). 
 
Maar iedereen kan zijn steentje bijdragen! Laat ons weten hoe jij de mobiliteitsknoop helpt ontwarren en word een havenheld! 
 
Inspiratie?
 • Laat je je auto staan en fiets je voortaan naar je werk?
 • Stel je elektrische fietsen ter beschikking aan je medemens?
 • Laat je jouw goederenvervoer per schip gebeuren?
 • Neem je de watertaxi vanuit Antwerpen?
 • Laat je jouw goederen per trein transporteren?
 • Organiseer je een pendelbus voor je werknemers?
 • Carpool je naar je werk met een collega?
 
 

Beleving en erfgoed

Kom het havengebied beleven! Hier vind je natuur, cultuur en avontuur, in een landschap met 100 gezichten. Beschermde hoeves en ander waardevol erfgoed vormen stille getuigen van het verleden van deze dynamische streek. Van kleuter tot bejaarde, van Bourgondiër tot meerwaardezoeker, de activiteitenkalender biedt voor ieder wat wils. 
 
Mis je toch nog een trekpleister of evenement in het aanbod? Zin om zélf je stempel op het recreatieve aanbod te drukken? Doe jouw duit in het zakje en word havenheld! 
 
Inspiratie?
 • Neem deel aan één van onze activiteiten!
 • Organiseer een activiteit in het havengebied!
 • Bouw een fitometer
 • Ontdek de wandelroutes
 • Ontdek de fietstochten
 • Organiseer een tekenwedstrijd
 • Geef een feestje
 • Bezoek Fort Liefkenshoek
 • Bezoek het Havenpaviljoen
 • Bezoek het Bezoekerscentrum Verdronken land van Saeftinghe
 • Stel jouw bedrijf open voor bezoekers
 • Zet jouw foto op Instagram

Start typing and press Enter to search