26 mei – Zwerfvuilactie Noordkasteel

 In Beter GROEN & MILIEU

Iedere maand trekken vrijwillige groene ridders hun handschoenen aan en ze gaan gewapend met grijpstokken en vuilniszakken de prachtige natuur van het Noordkasteel in. Elk stuk zwerfvuil dat hun pad kruist, nemen ze genadeloos gevangen. Vervoeg jij de Groene Orde van het Noordkasteel? Hun volgende plundertocht is op 26 mei.

Vorige maand haalden honderden vrijwilligers nog tonnen afval uit het Galgenschoor. Fantastisch, maar de zwerfvuilacties rond het natuurschoon van het Noordkasteel gaan nóg verder. Zij beperken zich niet tot één opruiming, zij plukken het vuilnis twaalf keer per jaar tussen de groene gebieden uit.

Iedereen met een hart voor het milieu kan een handje toesteken. Elke laatste zondag van de maand verzamelen de klimaatkrijgers op de parking van de tennisclub.

  • Van 14 uur tot 16 uur
  • Oosterweelsteenweg 1, Antwerpen
  • Draag best stevige schoenen en voorzie regenkledij
  • Info bij wyckmans@natuurpuntantwerpenstad.be
Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search