11 maart 2018 – Excursie naar het onmogelijke

 In Activiteiten, Beter GROEN & MILIEU

Ongelooflijk maar waar: honderden vogelsoorten verkiezen een natuuroase middenin de drukke havenindustrie boven een logischere plek buiten de drukte. Welke eigenzinnigaards dat zijn en waarom ze dat doen, vertelt conservator Ludo je persoonlijk tijdens een geleide excursie. Pas wanneer je het gezien hebt op 11 maart zal je het geloven!

Groene oase in het hart van de haven
Dat uitgerekend in het kloppende industriehart van de haven een natuuroase als Kuifeend en de Grote Kreek overleeft, tart eigenlijk alle logica. Toch ligt ze er en is ze de favoriete rust-, eet- en broedplaats van veel vogels. Omdat de Vogelrichtlijn en de Ramsarnominatie voor de slob- en krakeend het gebied officieel beschermen, zitten ze hier veilig.

Keeping up with the Kuifeenden
Neem net voor de lente de gelegenheid te baat om dat bijzondere gebied met eigen ogen te zien. De kuifeenden, krakeenden en talloze andere bewoners heten u welkom!

Start typing and press Enter to search