In 2016 behaalde Dave Wels zijn vliegbrevet en daarmee behoort hij tot de eerste lichting legale dronepiloten van België. Tegenwoordig is hij degene die het luchtruim boven de haven mag doorkruisen met een drone. Die ontzettend moeilijk te verschaffen doorgang opent de deur naar industriële toepassingen, die onderhoudstechnici het leven kunnen redden én de strijd tegen emissie kunnen verscherpen. Want dronetechnologie neemt een hoge vlucht!

Profiel

  • Naam: Dave Wels
  • Functie: Dronepiloot klasse 1a
  • Bedrijf: Flywel
  • Leeftijd: 42

Verwezenlijkingen

  • Behaalde hoogst mogelijke vliegbrevet van dronepiloot
  • Mag in de haven vliegen
  • Inspireert havenindustrie tot nieuwe dronetoepassingen
  • Berekent per vlucht de mogelijke risico’s

“Ik ben met drones beginnen te vliegen door mijn kinderen. Op een camping waren ze enorm onder de indruk van iemand die met een drone aan het spelen was en dus kochten we er één in een speelgoedwinkel. Toen ik daar een paar keer mee gevlogen had, kreeg ik daar meer en meer interesse in. Ik wilde daar verder in gaan en ben datzelfde jaar in 2016 nog aan de opleiding begonnen. Daarmee behoorde ik tot de eerste lichting legale dronepiloten van het land.”

“Om klasse 1a-piloot – de hoogst mogelijke graad – te worden, krijg je eerst drie dagen theorieopleiding met vier hoofdvakken: luchtwetgeving, meteorologie, de fysiologische werking van de zintuigen en communicatie met instanties die het luchtruim beheren. Op de daaropvolgende theoretische proef moet je op elk hoofdvak 75% halen. De selectie is dus best wel streng.”

Verplichte manoeuvres

“Vervolgens begint de praktische opleiding waar je de technische kennis en de besturing onder de knie moet krijgen. Tijdens de praktische proef stelt de examinator je eerst enkele technische vragen over aanvliegroutes, de luchtkaart en de werking van het materiaal. Daarna voer je enkele verplichte manoeuvres uit: een cirkel en een acht vliegen, een noodstop enzovoorts.”

“Toen heb ik mijn vliegbrevet gehaald, maar vooraleer je een vlucht in klasse 1a mag uitvoeren, moet je een operationeel handboek samenstellen. Daarin beschrijf je alle procedures die jij volgt wanneer je een vlucht maakt: hoe bereid je ze voor, met welke toestellen vlieg je, welke karakteristieken hebben die, wie zijn jouw teamgenoten … Bij mij telt dat boek 70 pagina’s.”

“Het DGLV (Directoraat Generaal van de Luchtvaart) verifieert alles wat in het handboek staat en geeft al dan niet een licentie voor één jaar. Omdat ik één van de eersten was, herinner ik mij nog dat het DGLV in het begin moest uitzoeken wat het met vluchtaanvragen voor drones moest aanvangen. Ondertussen gaat dat beter, al zijn we ettelijke uren bezig met administratie en bellen met de controletorens van de luchthavens.”

(Lucht)havenzones

“Met een brevet klasse 1a, een handboek en een licentie mag je nog steeds niet in de haven vliegen. Je moet een hexakopter hebben, een drone met zes propellers. De meeste drones hebben vier propellers en daarmee mag je niet over mensen vliegen. Vervolgens moet je een afwijking aanvragen bij het DGLV, want tot en met Kallo valt de haven onder de controlezone van de luchthaven van Deurne. Daar mag je niet vliegen zonder afwijking.”

“Vanaf de Kallosluis is het havengebied dan weer een restricted zone en bij elke vlucht die je daar doet, moet je én een afwijking aanvragen én de havenkapitein verwittigen. Voor onze opdracht bij Oil Tanking – waarover ik straks meer vertel – moesten we bijvoorbeeld over het Zuidelijk Insteekdok vliegen. Daar heeft de havenkapitein ons gezegd dat we de dokmeester moesten bellen zodra we opstegen en dat we niet over een schip mochten vliegen.”

“Onze eerste opdracht in de haven kreeg ik in september 2018 van Oil Tanking. Op hun Gas Terminal zijn zij de grootste butaangastank van Europa aan het bouwen. Om de bouwsite op te volgen, vliegen wij maandelijks boven de tank om brede luchtfoto’s en –filmpjes te maken. Zo kunnen leveranciers en aannemers de bouw volgen. Sinds die eerste opdracht krijgen we meer en meer aanvragen uit de haven.”

Veiliger en doelgerichter werken

“Het grote voordeel is dat de drone veiligheidsrisico’s wegneemt. Onderhoudstechnici hoeven zich pas naar een onveilige positie te begeven als blijkt uit de dronebeelden dat er actie nodig is. De technici weten dan ook al precies waar de reparatie nodig is. Met onze inspectiecamera kunnen we vanop tien meter afstand iets dat vijf centimeter klein is schermvullend weergeven. Voor Wase Wind inspecteerden we er de windturbines mee.”

“Onlangs hebben we getest of we met de drone emissie kunnen meten. Het is namelijk mogelijk om boven een schoorsteen te gaan hangen en de uitstoot in een speciale zak op te vangen. Die zak kan men in een technisch labo ontleden. Dat zou een manier zijn om precies te meten waar in de haven de grootste emissies zijn, zodat er doelgerichter ingegrepen kan worden. De industrie is echt aan het evolueren om drones voor nieuwe toepassingen in te zetten.”

“Voor mij is de drone de manier om op een gevaarlijke of onbereikbare plaats te geraken. Stel dat er een ongeval is. Dan kan de drone mensen lokaliseren, zodat de reddingswerkers hen sneller kunnen helpen. Tegenwoordig kunnen we camera’s bovenop de drone hangen en zo moeilijk bereikbare plaatsen langs onder inspecteren. Er bestaat al technologie met gps-punten die drones toestaat autonoom te vliegen en concrete handelingen uit te voeren op een welbepaalde plaats.”

Voor alles bestaat een afwijking

“Materiaal transporteren is technisch mogelijk, want aan onze drone kunnen we 5 kg hangen. Dat zijn acties die er de komende jaren aankomen. Voor alles wat je wil doen, kan je altijd wel een afwijking aanvragen. De havenbedrijven leren de drone stilaan kennen als meer dan iets waar je mooie beelden mee kan maken. Let wel op: als ik als piloot het niet veilig vindt, doe ik het ook niet.”

“Tot hiertoe heb ik nog nooit een ernstige crash gehad. Enkele propellers die eens tegen een muur geschampt zijn, meer niet. Naar onze kleine drones komen de vogels altijd eventjes kijken. Nadien vliegen ze gewoon weer weg. Meeuwen schrikken weleens van de drone en omdat meeuwen nogal een assertieve aard hebben, vielen ze aan. De grote drone van 150 cm breed en 10 kg vinden ze te luid en laten ze met rust.”

Doe mee!

Ruim 142 000 mensen werken direct of indirect voor de haven van Antwerpen. Haar efficiënte ligging vlakbij de Schelde is een absolute aantrekkingspool voor nieuwe bedrijven en daar speelt Ontwikkeling Havengebied Antwerpen op in door bijkomende ruimte voor havenontwikkeling te voorzien. Daardoor blijft zij een thuishaven voor een groot stuk van de Vlaamse werkgelegenheid.

Nieuwe technologieën zoals de drones van havenheld Dave Wels maken dat werk efficiënter en veiliger. Bovendien maken ze voorheen onbereikbare of gevaarlijke plaatsen toegankelijk, wat dan weer de deur opent naar nieuwe manieren om die optimaal te benutten.

Zoals Dave zijn er nog meer mensen die zorgen dat het havengebied een moderne werkomgeving is. Ken jij iemand die innoveert? Of die jobs creëert? Nomineer jouw havenheld en wij werken een eerbetoon uit!

Start typing and press Enter to search