Natuurfotografen richten hun lenzen regelmatig op de natuurgebieden rond de haven. Door die scherpgestelde detailogen zien zij vanop de eerste rij hoe er in die nieuwe biotopen steeds meer zeldzame soorten opduiken. Dat is een resultaat van de aangepaste beheer- en beschermingsmaatregelen. Dankzij de kiekjesdieven die de nieuwe natuur maar wat graag op hun gevoelige platen schieten, geniet iedereen mee. Eén van hen is Dirk Cleiren die dankzij verantwoorde natuurfotografie zelfs de moeilijkst vindbare vogels voor zijn camera krijgt.

Profiel

  • Naam: Dirk Cleiren
  • Functie: Natuurfotograaf
  • Bedrijf: FALCON – Bond Verantwoorde Natuurfotografie
  • Leeftijd: 49

Verwezenlijkingen

  • Fotografeert de weelderige natuur in en rond de haven
  • Leidt cursisten op tot verantwoorde natuurfotografen
  • Richtte werkgroep op die mooie natuurfoto’s helpt te verspreiden
  • Neemt met cursisten deel aan foto- en filmfestival

“Fotografie is bij mij begonnen vanuit een interesse in natuur. Ik zag als kind in onze tuin kleine insecten kruipen en tijdens het wandelen allerlei vogels wegvliegen. Ik wilde die in beeld brengen om ze zo beter te zien. Ik begon met een klein toestel en geraakte gefrustreerd dat het daarmee niet lukte. Ik wilde het beter kunnen en begon mij te informeren: wat moet ik doen en kopen om natuurfoto’s te maken?”

“Toen ik ongeveer 20 jaar oud was, leidden die vragen mij naar de Bond VerantwoordeNatuurfotografie (BVNF). Het antwoord dat ik kreeg is hetzelfde dat ik nu geef als mensen dat aan mij vragen. Het heeft voor een stuk met je materiaal te maken. Je koopt beter één goed stuk materiaal dan veel rommel ineens. Het belangrijkste in natuurfotografie is echter kijken, composities bepalen en beter leren fotograferen door je te specialiseren in één onderwerp tegelijk.”

Verwonderlijke nieuwe wereld

“Bij mij was dat in het begin de insectenwereld. Heel die kriebelende en kronkelende biotoop vond ik van kleins af aan interessant. Die macrowereld is makkelijk bereikbaar als beginner. Met een macrolens naar kleine insecten kijken levert onvoorstelbare beelden op van hoe dat diertje gemaakt is. Allemaal details die je met het blote oog niet ziet. Het is een onuitputtelijke bron van verwondering, een absolute aanrader. Er ging een wereld voor mij open.”

“Vroeger maakte ik verre reizen om grote en kleine dieren te fotograferen. Vanaf het moment dat ik kinderen kreeg, ging ik op zoek naar gebieden binnen mijn eigen leefomgeving. Via het netwerk van natuurfotografen bij de BVN en beelden die ik via sociale media zag, leerde ik interessante plekjes kennen in het havengebied. Mijn nummer 1 is het Groot Rietveld in Kallo. Vanuit Berchem – waar ik woon – is het maar een kwartiertje, zodat ik er ’s morgens voor ik ga werken nog enkele vogels kan gaan fotograferen. Al kan het evengoed zijn dat je daar uren zit zonder dat er iets gebeurt.”

Favoriete foto

“Het is trouwens daar dat ik onlangs mijn favoriete foto uit het havengebied kon nemen: een woudaap bovenop het riet. Dat is een zeldzame, kleine reiger, die zeer moeilijk te fotograferen is. Ze kruipen door het riet, doen af en toe een klein vluchtje naar een andere rietkraag en heel soms zie je ze eens op een rietstengel zitten. Ik heb het geluk gehad om dat van op enkele meters te kunnen fotograferen. Hij heeft mij gezien, maar stoorde zich niet aan mij, dat was een prachtige ervaring.”

“Daarnaast vertelt die foto het verhaal dat deze soort in opmars is. In het Scheldegebied duiken dit soort vogels – je hebt ook de lepelaar en de roerdomp – duidelijk vaker op de laatste jaren. Die opkomst valt toe te schrijven aan het Sigmaplan, de compensatiezones voor de havenuitbreiding en de overstromingsgebieden. Alle maatregelen die daarin getroffen zijn, hebben geleid tot een nieuw soort natuur, waarvan er voorheen weinig was in onze streek. Ik vind het boeiend dat die soorten het dankzij de mens goed beginnen te doen, in vele gevallen is het anders.”

Verantwoord fotograferen

“Dát is het verhaal dat ik met mijn foto’s wil vertellen. Als je zulke specifieke beelden wil maken, moet je je goed informeren over hoe dat dier zich gedraagt, waar het voorkomt, wat het eet enzovoort. Natuurfotografen zijn bijgevolg ook natuurkenners. Er zijn er andere die zonder het te beseffen orchideeën plattrappen of een dier wegjagen uit prestatiedrang. Dit is wat de BVNF bedoelt met verantwoorde natuurfotografie: de natuur zo weinig mogelijk hinderen tijdens jouw pogingen om haar te fotograferen. Kennis van natuur opdoen is daarbij heel belangrijk.”

“Gewoonlijk staan mijn instellingen voor wat ik wil fotograferen al klaar. Stel dat er zich ineens iets anders voordoet, waarop mijn materiaal niet ingesteld staat, ben ik getraind genoeg om die snel aan te passen. Dat zijn van die dingen die je na verloop van tijd onder de knie krijgt. Je moet slechte foto’s nemen en daar gefrustreerd over zijn, zodat je uit eigen beweging gaat uitzoeken waarom het niet gelukt is. Daar leer je het meeste uit.”

Foto- en filmfestival

“Voor de verspreiding gebruik ik voornamelijk Facebook. Met de werkgroep FALCON van Natuurpunt, die ik mee heb opgestart, hebben we een Facebookgroep met ondertussen een 4800-tal leden en dat zijn niet alleen fotografen. Als je mijn werk of dat van andere natuurfotografen uit het havengebied wil zien, moet je zeker naar die Facebookpagina.”

“Of je kan naar het foto- en filmfestival van Grenspark Groot-Saeftinghe komen! Het verhaal van dat Grenspark – met zijn natuur, haven en mensen – is boeiend om met beelden te vertellen. Op het foto- en filmfestival in maart willen ze in eerste instantie bewegende beelden tonen. Er is een oproep gelanceerd om films te maken rond de drie aspecten die in dat Grenspark samenkomen: de haven, de natuur en de mens. Het publiek zal kunnen stemmen op haar favoriete fotograaf of cineast.”

“Omdat ik cursussen geef voor Natuurpunt, zijn ze bij mij terechtgekomen. Ik heb mij geëngageerd om mensen die willen meedoen aan het festival op te leiden. In juni 2018 zijn we met een 20-tal beginnende natuurfotografen gestart. Tegen het festival in maart zullen we door alle seizoenen heen samen op geweest zijn in de natuurgebieden op Linkeroever en het Waasland. Daarnaast stuur ik de mensen er alleen op uit naar een zelf te kiezen gebied uit hun omgeving. Tijdens 10 groepsmomenten tonen en bespreken we de foto’s en koppelen er een stuk theorie aan.”

“De apotheose van die cursus zal het toonmoment op dat foto- en filmfestival zijn. We zullen onze beste impressies uit alle seizoenen selecteren en inzenden. Ik kan je al verklappen dat de foto’s zeer verrassend zijn. Er zijn beelden gemaakt van gebieden waarvan de toeschouwer wellicht niet wist dat ze bestonden.”

Doe mee!

Favoriete foto van havenheld Dirk: de woudaap

Als wereldhaven is de haven van Antwerpen cruciaal voor de economische welvaart van het land. Daarvoor moet zij blijven ontwikkelen in harmonie met natuur en milieu. Ontwikkeling Havengebied Antwerpen legt daarom nieuwe leefgebieden aan, waarin fauna en flora weelderig bloeien.

Daarnaast portretteren havenhelden als Dirk Moeder Natuur op haar mooist, zodat iedereen ziet dat de beheer- en beschermingsmaatregelen hun vruchten afwerpen. Zij maken er hun hobby van om dat groene verhaal zo mooi mogelijk over te brengen. Dankzij hun inzet genieten meer mensen mee van de overweldigende schoonheid der natuur.

Ben jij of ken jij iemand die de natuur koestert? Of die zich ontfermt over planten en dieren? Laat het ons weten, want wie de havennatuur beschermt, verdient een bloemetje!

Start typing and press Enter to search