Profiel

  • Naam: Dirk Schelkens
  • Functie: Industrieel veiligheids- en hulpverleningsconsulent
  • Bedrijf: ISEC
  • Leeftijd: 40

Verwezenlijkingen

  • Bekroond met IRATA-certificaat
  • Opleider van honderden interventiediensten
  • Oprichter van gespecialiseerd industrieel trainingscentrum
  • Zeiler op zo woelig mogelijke wateren

“Je leidt je leven hé. Mijn eerste idee was: ‘een mens moet altijd eten, ik ga in de horeca.’ Economisch gezien leek me dat een zekerheid op werk. Dat maakt mijn eerste job als piccolo bij het Sheraton al iets minder vreemd. Brandweermanschap, dat zit in je of niet, ik geloof dat onze bijna-buren van Post Melsele je ook zoiets verteld hebben (lacht). Door als vrijwilliger bij de brandweer te werken ben ik via-via bij Volkswagen terechtgekomen als bedrijfsbrandweerman. Zo kon ik van mijn hobby mijn beroep maken. Daar is de passie voor brandweer en veiligheid ontstaan.”

Brandend ethanolbad

“Bij serieus uitdagende interventies, zoals een brand in een ethanolbad, zie je echt het nut van je training in. Dankzij je training schat je de risico’s bij gevaarlijke situaties juist in en leer je daar gepast mee omgaan. Je weet ook hoe je zorgt dat je niet gewond geraakt. In een stresssituatie val je terug op die trainingsskills. Daarom dat regelmatig trainen belangrijk is.”

“Daarom wilde ik ISEC starten met een belangrijke visie, zijnde kwalitatief omgaan met mensen, zonder bijgedachten, no-nonsense. Ik kreeg mijn training in opleidingscentra die zwaar economisch gedreven waren. Aandeelhouders, besturen en noem maar op. Ik miste de kwaliteit een beetje. Dat heeft me ertoe gebracht er zelf één op te richten, dat uitgegroeid is tot het bedrijf, waar we vandaag met zestien mensen werken. Onze instructeurs zijn vaste mensen, waarvan we weten dat we op hen kunnen rekenen en wiens kwaliteiten we kennen.”

Blussen in afwachting van de brandweer

“Veel bedrijven in de haven vallen onder de SEVESO-richtlijn. Die bepaalt dat concerns, waar zich een bepaald aantal en type gevaarlijke stoffen bevinden, wettelijk verplicht zijn een bedrijfsbrandweerploeg op te richten, die een tankbrand kan aanpakken in afwachting van de openbare brandweer om dan samen met hen de brand te bestrijden.”

“Standaard veiligheidsanalyses doen we niet. We specialiseren ons echt in de bedrijfsinterventie. Waar anderen stoppen, gaan wij dieper in op die ene tak. Hulpverlening in de industrie is volledig anders dan openbare hulpverlening. Autopompen bijvoorbeeld pompen standaard 2500 à 3000 liter water per minuut. Voor een bedrijfsbrand heb je veel grotere volumes nodig, dus ook een andere pomp. Een tweede voorbeeld: met de standaard van 100 liter schuim kan je niets aanrichten, op bedrijfsschaal spreek je direct over 10 000 liter schuim. Voor een aantal bedrijven tekenen wij de brandweervoertuigen uit. Zulke voertuigen moeten voor industriële en minder getrainde brandweermannen anders functioneren, meer geautomatiseerd.”

Avondlijke ingevingen

“Naast de havenindustrie hebben we ook trainingsaccommodatie voor wie in windturbines werkt. We bouwen onze constructies met schrootmateriaal dat klanten ons aanbieden. Andere constructies/installaties kopen we aan. De instructeurs tekenen die simulatie-installaties samen met onze technische dienst uit. Doordat de instructeurs het uitwerken en uittekenen, kunnen ze inspelen op specifieke opleidingsnoden en trainingsdoelen. Om de x-aantal jaar veranderen de constructies, zodat er bij de cursisten geen gewenning optreedt. Ze krijgen altijd nieuwe uitdagingen, wie een jaar niet meer geweest is, treft hier plots een totaal andere setting aan.”

“Soms zit ik ’s avonds nog oefeninfrastructuren te tekenen of te brainstormen welke richting we nog uitkunnen. In die technische kant ben ik helemaal meegegroeid. Vaak begint een constructie vanuit een ingeving, die ik dan ’s avonds nog uitteken, even laat liggen, later nog eens vast neem en er weer een nieuw element aan toevoeg. Zo ontstaan mijn ideeën. Daar constant mee bezig zijn, zelfs tot laat in de avond, is voor mij een uit de hand gelopen hobby. Neemt niet weg dat ik tijd maak voor het gezin, dat is heel belangrijk. Zij begrijpen perfect wat ik doe en waarom ik het doe, ze zijn er mee opgegroeid en zijn het gewend.”

“Mijn enige andere hobby is het wedstrijdzeilen. Ik ben lid bij zeilclub de Nieuvdonckse Watervereniging, daarnaast ben ik lid van de bemanning van grotere boten en ik doe mee aan de recreatieve clubwedstrijdjes. Op het jacht is het meer wedstrijdgericht. Zaterdag doen we bijvoorbeeld de Antwerp Race. Laat het maar regenen en waaien als vandaag, dan wordt het kaf van het koren gescheiden (lacht). Het komt er ook daar op aan als team te fungeren. In het zeilen heb ik teruggevonden wat ik in de brandweer ook had en dat is dat teamgevoel. Er samen voor gaan en op elkaar ingespeeld zijn. Bij zeilen moet je ook steeds attent zijn of je kan jezelf ernstig kwetsen.”

Veilig fouten maken in realistische simulatie-installaties

“Onze technische dienst past de constructies constant aan als ze opmerken dat het beter of realistischer kan. Andere inspiratie halen we uit vragen van bedrijven, informatie die we van de cursisten krijgen of uit brainstorms met inspecteurs over wat er nog ontbreekt of welke mogelijkheid we nog kunnen toevoegen. We willen ze zo realistisch mogelijk krijgen. Dat doen we door de industriële installaties onder gelijkwaardige hoge druk te zetten.”

“Weliswaar zijn wij een trainingscentrum waar mensen moeten leren uit hun fouten. Fouten die de installaties hen dan ook moeten toelaten zonder ernstige afloop (lacht). Tijdens de vormgeving van de installaties weten de instructeurs waarop ze moeten letten om die ruimte voor veilige fouten in te bouwen. Zij weten op voorhand welke fouten een cursist gaat maken en gaan daar al een antwoord voor klaar hebben. Want ook onze instructeurs trainen zich continu, er gaat veel tijd naar interne opleiding.”

Een klus voor de industriële alpinisten

“Mede dankzij hun deskundigheid kreeg ISEC aan aantal certificaten. Het IRATA-certificaat van de Industrial Rope Technique Association is daar één van. Veilige touwtechnieken zijn nodig voor structuren die niet te bereiken zijn met ladders of hoogtewerkers. Voor ingrepen aan zulke structuren schieten de ‘industriële alpinisten’ in actie. Een delegatie uit de UK beoordeelde onze touwtraining positief en nu zijn we full member. Dat betekent dat onze instructeurs voldoende uren ervaring, skills en kennis bezitten.”

“Momenteel zijn we een opleidingsinstallatie aan het berekenen voor mensen die werken in gsm-masten. Hoe je daar veilig in en uit geraakt, op de juiste manier antennes monteren, hoogtebeveiliging, hoe werk je met touwen, kabels of geleidingssystemen… allemaal dingen die zeer anders zijn dan bijvoorbeeld op windturbines werken. Er is nog plaats op ons terrein, er kunnen nog wel wat constructies bij.”

Doe mee!

Ruim 142 000 mensen werken direct of indirect voor de haven van Antwerpen. Haar efficiënte ligging vlakbij de Schelde is een absolute aantrekkingspool voor nieuwe bedrijven en daar speelt Ontwikkeling Havengebied Antwerpen op in door bijkomende ruimte voor havenontwikkeling te voorzien. Daardoor blijft zij een thuishaven voor een groot stuk van de Vlaamse werkgelegenheid.

Veel van die bedrijven werken met uitzonderlijke stoffen, producten of gassen. Nog anderen hebben huizenhoge constructies. Zulke bedrijven hebben een eigen interventiedienst, die de interne veiligheid bewaakt en de angel uit gevaarlijke situaties trekt. Dankzij havenhelden als Dirk verbeteren zij het veiligheidsgevoel van duizenden werknemers.

Ben jij of ken jij iemand die net als Dirk een speciale job beoefent? Of iemand die net jobs creëert of voor aangename werksfeer zorgt? Laat het ons weten en wij bewerkstelligen een passend eerbetoon!

Start typing and press Enter to search