Morgen start het 51e academiejaar Logistiek management aan de Karel de Grote Hogeschool. Die opleiding heeft de mensen voortgebracht, die er vandaag voor zorgen dat de haven van Antwerpen de draaischijf van de economie is. Het geheim van de hofleverancier: een almaar persoonlijker traject, nauwe banden met de havenbedrijven en motiverende lesmethodes. Lector Ilse Van Vlierberghe en studieloopbaancoördinator Jesse Mortelmans staan te popelen om met de nieuwe lichting aan de slag te gaan. Al vernamen ze onlangs, samen met de hele havenwereld, het overlijden van hun grondlegger Edwig Vancraenem.

Profiel

  • Naam: Ilse Van Vlierberghe & Jesse Mortelmans
  • Leeftijd: 43 & 41
  • Functie: Lector & studieloopbaancoördinator Logistiek management
  • Bedrijf: Karel De Grote Hogeschool

Verwezenlijkingen

  • Stomen studenten klaar voor een job in de haven
  • Spelen in op actuele wensen van bedrijfswereld
  • Hanteren motiverende lesmethodes
  • Vormen hecht opleidingsteam

“Vorige maand hebben we met het Karel De Grote Logistiek management-team het 50-jarig bestaan van de opleiding gevierd. Op de viering heeft onze oprichter Edwig Vancraenem het woord genomen, ook al was hij toen zeer ziek. Op 28 augustus vernamen we dat hij overleden is, daarom willen we deze titel van havenheld postuum aan hem geven. Edwig was een pionier. Hij luisterde naar de noden in de Antwerpse havenwereld en ontwikkelde een opleiding op maat. De contacten die hij legde met de bedrijven onderhouden we nog steeds om onze opleiding up to date te houden.”

Vakken vormen één geheel

Ilse: “Ik geef les in de drie de bachelorjaren. Net omdat ik hen doorheen hun ganse opleidingstraject zal volgen, maak ik er een punt van hen bij de voornaam te kunnen aanspreken. Kort samengevat vallen de vakken die ik geef onder twee pijlers: maritiem en douane. Tijdens het doceren leg ik bewust linken tussen die verschillende vakken en die van mijn collega’s. Er is zoveel samenhang dat je niet alle vakken van elkaar gescheiden kan doceren. Door die als één geheel te brengen, zien de studenten het nut van alle vakken in… hopelijk toch (lacht). Als een student begrijpt waarom hij iets moet kennen, dan zal hij er gemakkelijker voor openstaan.”

Jesse: “Elke docent geeft eigenlijk les volgens een mindmap, die weergeeft hoe alle vakken aan elkaar hangen binnen de leerlijn. De lectoren drukken dat bredere plaatje vanaf het begin op het hart bij de studenten. Zo zien de studenten waarom het ene niet zonder het andere kan.”

Inspelen op noden uit de bedrijfswereld

“In het derde jaar kunnen onze studenten negen studiepunten vrij kiezen. Zo kunnen ze hun eigen weg inslaan. Die keuzevakken maken het ook voor ons flexibeler om in te spelen op actuele vragen uit de bedrijfswereld. Ons opleidingshoofd Inge Heirbaut pikt dat soort noden uit het werkveld ontzettend goed op uit gesprekken met oud-studenten, mensen uit het bedrijfsleven of stagebezoeken. Dit jaar bijvoorbeeld konden studenten het vak hackathon kiezen, waarin ze getraind worden om mee te doen aan de Chainport Hack van havenheld Askim. Als lid van WISTA (Women’s International Shipping & Trading Association) creëert onze leading lady trouwens opportuniteiten voor de docenten. Deelnemen aan netwerkevents en studiedagen bijvoorbeeld. Waar mogelijk nemen we steevast studenten mee.”

Ilse: “Wij bespreken ook intern welke vakken wij in het Engels kunnen aanbieden. Veel vakterminologie zullen zij later voornamelijk in het Engels gebruiken. Zo heeft de tijdsgeest de opleiding Logistiek management over 50 jaar sterk veranderd. Keuzevakken en persoonlijke deeltrajecten bestonden vroeger niet. Daarnaast is de manier van lesgeven interactiever geworden. We gebruiken interactieve elektronische leerplatformen, we geven meer groepswerken, groepsconversaties, netwerkevents met het werkveld, vraag- en antwoordsessies met gastsprekers, enzovoorts. ”

Jesse: “Lectoren willen de studenten zoveel mogelijk zelf aan het werk zetten en coachen hen daarbij. In het eerste jaar hebben we een nieuw vak Logistiek Lab, waarin we de studenten de volgende opdracht geven: hier zijn je fictieve goederen, jij moet zorgen dat ze op hun bestemming geraken. Ze moeten effectief vervoer en alle documenten regelen. Door die concrete opdracht begrijpen ze beter waarom de vakken die ze krijgen belangrijk zijn.”

Bordspel

“In datzelfde vak spelen de eerstejaars het bordspel Zeereuzen. Een kruising tussen Risk en Monopolie, waarin ze met hun schepen bepaalde routes varen. Als ze aankomen in een haven krijgen ze havengeld, er kan een aanvaring gebeuren die ze dan volgens de gangbare procedures moeten afhandelen… Alle terminologie die in het spel aan bod komt, moeten zij na afloop kennen en beheersen.”

Ilse: “Leerstof die we nog wel op de klassieke manier geven, geven we op een – hopelijk – dynamische manier. Door studenten veel vragen te stellen en cases uit de praktijk voor te leggen, hou je ze bij de les. Het vraagt wel veel energie om daar bewust vooraan te staan, te antwoorden op vragen en te zorgen dat je op een aangename manier vertelt. Eerlijk gezegd meer energie dan ik had verwacht. Maar alle positieve energie die je geeft, krijg je ook terug en daar doen we het voor.”

Dankjewel Trump en Brexit

Jesse: “Sinds Ilse douane geeft, merken we dat veel meer studenten stage gaan lopen in die sector. Dat wil zeggen dat ze geprikkeld zijn. Ze geeft heel enthousiast en bevlogen les en dat enthousiasme is oprecht.”

Ilse: “Dankjewel voor het compliment. Elke collega hier stopt het beste van zichzelf in zijn lessen. Studenten merken het direct als je iets niet écht meent. Al moet ik ook de nakende Brexit en de sprongen van Trump bedanken. Dat maakt een douane-unie, handelspolitieke maatregelen en dat soort zaken heel tastbaar voor hen. Als we merken dat de studenten de stof begrijpen en er het nut van inzien, schenkt ons dat veel arbeidsvreugde en motivatie. Ook als ze goed terechtkomen en het werkveld onze studenten waardeert, doet dat deugd.”

Jesse: “Wij volgen nauwgezet op wie waar terecht komt. Op alumni-avonden, via LinkedIn, maar ook op stagebedrijven komen we vaak oud-studenten tegen.”

Doe mee!

Ruim 142 000 mensen werken direct of indirect voor de haven van Antwerpen. Haar efficiënte ligging vlakbij de Schelde is een absolute aantrekkingspool voor nieuwe bedrijven en daar speelt Ontwikkeling Havengebied Antwerpen op in door bijkomende ruimte voor havenontwikkeling te voorzien. Daardoor blijft zij een thuishaven voor een groot stuk van de Vlaamse werkgelegenheid.

Vooraleer al die werkkrachten in dienst kunnen treden, is het weliswaar zeer belangrijk dat zij de juiste kennis en vaardigheden aanleren. Daarvoor kan de haven rekenen op onderwijsinstellingen zoals Karel de Gote Hogeschool die met Logistiek management een gespecialiseerde opleiding aanbieden.

Zoals Ilse en Jesse zijn er nog havenhelden die talenten kneden en de sector van nieuw werkvolk voorzien. Of die nieuwe jobs creëren en voor een leuke werksfeer zorgen. Wie is jouw havenheld(in)? Laat het ons weten en wij maken werk van een passend eerbetoon!

Start typing and press Enter to search