Voor een veilige haven kunnen bedrijven en hun werknemers rekenen op de scheepvaartpolitie. Alerte agenten maken er schoon schip met diefstallen, louche personen en malafide praktijken. Met alle hens aan dek leggen de ordehandhavers zich toe op de verkeersveiligheid en veteraan Jean Kwanten neemt dat zorgenkindje als hoogste prioriteit onder zijn arm der wet. Volgend jaar moet hij onder zachte dwang met pensioen, want over ons welzijn waken is zijn grootste plezier.

Profiel

  • Naam: Jean Kwanten
  • Functie: Eerste Inspecteur
  • Bedrijf: Federale scheepvaartpolitie
  • Leeftijd: 66

Verwezenlijkingen

  • Bewaakt de verkeersveiligheid
  • Controleert schepen en verdachte personen
  • Rond de klok paraat bij grote en kleine noodgevallen
  • Verkeert nog in uitstekende fysieke conditie

“Als jonge gast keek ik op naar de hoge hoeden en uniformen die de gendarmen droegen. Zij dwongen een soort ontzag af en dat wilde ik ook. Op mijn 21e ben ik gaan horen bij de gendarmen en ze zeiden mij dat ik één centimeter te klein was. Daarom ben ik oefeningen beginnen te doen aan de rekstok en een maand later was ik groot genoeg om in opleiding te gaan. Na de opleiding kon ik niet in Limburg, waar ik vandaan kom, terecht, dus werd het de Havenbrigade, zoals dat toen nog heette.”

Spontane ontbranding

“Eerst moest ik twee jaar bij de beveiliging op Zaventem werken, het zal in 1977 geweest zijn dat ik effectief in de haven belandde. We zaten toen nog aan de D’Herbouvillekaai. Destijds bestond het merendeel van de ladingen uit katoen en die sloeg men op onder de afdaken die je nu nog ziet staan aan de kaaien. Geperst katoen dat vocht had opgeslorpt, vloog soms in brand omdat het begon te gisten, dus moesten wij toezien dat er nergens gerookt werd.”

“Eén interventie uit die periode herinner ik mij nog levendig. Er was brand uitgebroken in een loods en de vlammen sloegen al uit het gebouw toen wij toekwamen. De brandweer was met man en macht aan het spuiten en we zagen drie brandweermannen binnen gaan. Ze waren nog maar net in het gebouw of het stortte in. Hun collega’s stopten met blussen en kwamen toegelopen, maar ze konden niet tot bij de drie geraken. Die machteloosheid vergeet ik nooit.”

“Jaren later ging de Havenbrigade samen met de Havenpolitie en verhuisden we naar ons huidige kantoor langs de Oosterweelsteenweg. Al die specifieke taken in de haven leerde ik door met een oudere agent mee te gaan en te zien hoe hij het aanpakte. Eén van die typische taken zijn grenscontroles. Op basis van onze politionele informatie en risicoanalyses van de bemanning en het schip, geeft onze grenspost aan waar we bij een grenscontrole aan boord van dat schip specifiek op moeten letten. Daar rijden wij met de combi naartoe en als het echt dringend is onderscheppen we het met de politieboot.”

Zwarte verkeerspunten

“Aan boord legt de kapitein ons zijn bemanningslijst en de identiteitsbewijzen voor. Wij gaan dan na wie er aanwezig is, of iemand geseind staat, enzovoort. Vaak is alles tamelijk in orde. Een 30 à 40 keer per jaar stellen we vast dat er iemand van het schip is gegaan zonder te passeren bij onze grenspost. Gewoonlijk zijn dat jonge schippers die dat vergeten zijn, maar het zou de eerste niet zijn die via de scheepvaart probeert te vluchten omdat hij iets mispeuterd heeft. Gelukkig valt dat bijzonder weinig voor.”

“Naderhand ben ik mij meer gaan toeleggen op verkeer. Als je ziet wat voor speciale transporten hier dag en nacht passeren, is verkeersveiligheid eens zo belangrijk. Zeker wanneer je chauffeurs tijdens het rijden hun rittenbladen ziet invullen of gsm’en. Recente werken hebben dit wil verbeterd, maar de Royerssluis is op de drukke momenten nog een trechter voor de fietsers. Havenfietsers zijn blijkbaar zeer fitte mensen want allemaal fietsen ze een serieus tempo, zeker de elektrische fietsers. Met zo’n snellere fiets moet je sneller reageren en fietsers schatten dat nog niet altijd goed in.”

“Op slechtere fietspaden of versmallingen zijn ze al eens te laat. Door de fietsers er daar, zonder boetes, bewust te van maken dat ze voorzichtig moeten zijn, hopen we de aanrijdingen te verminderen. Tegelijk raden we hen aan om zich ‘reflecterend’ te kleden, want hoewel de meesten een voor- en achterlicht hebben, kan ander verkeer hen in zijaanzicht niet zien. Het kruispunt van de Noorderlaan met de Zomerweg is ook lang een gevaarlijk punt geweest, waar al veel aanrijdingen zijn gebeurd. Zulke punten signaleren wij aan de bevoegde diensten, zodat ze eventueel de verkeersborden, lichten of wegmarkeringen anders kunnen opstellen.”

Kisten die niet kunnen bestaan

“Op de politieboot reageren wij in eerste instantie op oproepen via de marifoon. Eerlijk gezegd ben ik een landrot, ik ga maar eens in de maand mee met de boot en daar ben ik louter bijstand. Verkeer is meer mijn dada. Daarover gaan ook de meeste oproepen die wij via de noodcentrale krijgen. Ook lekkende containers of scheepsverf die op auto’s gewaaid is, zijn typische voorvallen hier.”

“Diefstallen zijn in dalende lijn, omdat de meeste bedrijven afspanningen zetten en camera’s hangen. Als het nog gebeurt, is het ‘s nachts. Een ploeg zag zo eens twee auto’s wegrijden van een kaai, waar niemand moest zijn. De eerste wagen konden ze niet bijhouden, maar in de koffer van de tweede wagen vonden ze twee houten kistjes. De kistjes zaten vol geldmunten, ongeveer zo groot als een €2-stuk. Colonés waren het, een munt die ze in Costa Rica gebruiken.”

“Bij de bank zeiden ze dat dat geld niet bestond in die soort munten. Zelfs de ambassadeur van Costa Rica is tot hier gekomen en herhaalde dat zij dat geld niet hebben. Er stonden daar dus twee kisten die onmogelijk konden bestaan (lacht). Ondertussen was al wel uitgevist dat er op de kaai containers stonden die vol zaten met identiek hetzelfde geld. Achteraf kwam aan het licht dat dat Zuid-Amerikaans land haar geld ging vernieuwen en dat de containers pas verscheept mochten worden wanneer dat officieel was. Dat het in tussentijd in Antwerpen stond, was een groot geheim.”

“Uiteindelijk bevestigde het land dat ze alleen die twee kisten tekort kwamen. Onze arrestant heeft altijd volgehouden dat hij ze gekocht had van twee Polen als oud ijzer (lacht). Had onze ploeg die twee verdachte wagens niet opgemerkt, had die gelddiefstal nooit uitgekomen. Zo werken havendieven: ze nemen een onopvallende hoeveelheid van iets dat er kostbaar uitziet uit de containers.”

Oost-Europeaanse komedie

“Met een gebrek aan respect voor de politie heb ik nooit problemen gehad, dat kan ik eerlijk zeggen. Zelfs wanneer ik iemand opschrijf, zegt die nog altijd goeiedag. Hier in de haven hangt een heel andere mentaliteit, iedereen is hier om te werken en accepteert dat wij hier een oogje in het zeil houden. Juist personen van Oost-Europese origine doen weleens alsof ze niet snappen wat ze verkeerd deden. Als ze tegen mij in het Russisch beginnen praten zeg ik: “Nje pa de mayo.” Ik versta u niet. Dan schrikken ze, hoor (lacht). Dan hebben ze begrepen dat hun komedie niet zal helpen.”

“Tegen mijn pensioen volgend jaar kijk ik op, omdat ik dat hier héél geire doe en mij fysiek ook nog uitstekend voel. Ik ben geen prater, maar ik observeer en luister graag. Ik vrees dat ik na mijn laatste dag in mijn achtertuin ga zitten en het gezelschap zal missen. In de verhalen van collega’s heb ik veel plezier en ik durf weleens te zeggen dat ik dat op een andere manier gedaan zou hebben. De jonge garde apprecieert dat.”

Doe mee!

Een bloeiende wereldhaven als die van Antwerpen brengt leven in de brouwerij. Waar er ambiance heerst, is het fijn wonen en Ontwikkeling Havengebied Antwerpen spant zich sterk in om die aangename leefsfeer te bewaren en te verbeteren.

Een aangename woon- en werksfeer begint met een gevoel van veiligheid. Daarvoor kunnen de vele bedrijven, werknemers en dorpbewoners rekenen op de Scheepvaartpolitie en diens begane havenhelden als Jean. Zij smoren verkeersproblemen of mogelijks twijfelachtige situaties preventief in de kiem en treden adequaat op bij incidenten.

Zoals Jean zijn er nog meer mensen die zorgen dat het fijn wonen is in het havengebied. Ken jij iemand die altijd klaarstaat om anderen te helpen? Of iemand die sociale buurtinitiatieven neemt? Nomineer jouw havenheld en wij snellen ter hulp met een welverdiend eerbetoon!

Start typing and press Enter to search