“We zijn vaak bescheiden als Belgen, maar ik vind toch dat ik mag benadrukken dat we als Vlaamse start-up erin aan het slagen zijn om iets te creëren dat internationaal zal meedraaien. Blockchaintechnologie laat mensen en organisaties toe om rechtstreeks met elkaar te handelen, zonder dat er een centrale organisatie aan te pas komt. Precies zoals de vele los van elkaar staande partijen die in de transportsector samenwerken. Vandaar dat blockchain en transport de perfecte match zijn en ik geloof dat de tijd rijp is om die technologie in de haven toe te passen.”

Profiel

  • Naam: Pascal Verlinden
  • Leeftijd: 55
  • Functie: Softwareontwikkelaar
  • Bedrijf: T-Mining

Verwezenlijkingen

  • Specialist in maritieme softwareontwikkeling
  • Bouwt betrouwbare en snelle transportketen
  • Mede-oprichter van ambitieuze KMO
  • Vereenvoudigt de job van logistieke bediendes

Veiliger, sneller en correcter

“Ons bedrijf T-Mining is opgestart vanuit een studie voor een aantal belangrijke partijen in de haven van Antwerpen. Momenteel is er bij het containertransport een beveiligingssysteem in voege met pincodes. Ons proefproject bestond erin om blockchaintechnologie te ontwikkelen, die dat systeem veiliger, sneller en correcter maakt. Door dat te bouwen en te testen zijn we zelf overtuigd geraakt dat het concept werkt en dat we daar iets heel strafs mee kunnen realiseren in de transportsector.”

“In het huidige systeem met de pincodes moeten zowel die pincodes als de specificaties van de containers waarmee die overeenkomen, doorgesluisd worden van de rederij naar de terminal operator en de expediteur, van de expediteur naar de transportfirma en dan van de transportfirma al dan niet via een onderaannemer naar de chauffeur. Uiteindelijk rijdt de chauffeur naar de terminal, tikt daar de pincode op het klaviertje en als de terminaloperator die code verifieert, krijgt de chauffeur de container mee.”

Valkuilen in het huidige systeem

“Omdat al die partijen elk hun eigen administratiesysteem hanteren, komen de specificaties en de pincodes in aparte systemen van aparte bedrijven te staan. Wanneer partij A de informatie doormailt aan bedrijf B, betekent dat dat bedrijf B die gegevens telkens handmatig moet overtypen in haar eigen systeem.  In die manuele verwerking kan een fout sluipen, die heel de planning in de war stuurt. Bovendien is dat een heel zichtbaar systeem. Wie de mail per ongeluk of uit kwade wil onderschept, zou de container kunnen afhalen. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar ik vernam dat er gevallen bekend zijn van misbruik en mensen die aangevallen of omgekocht worden om een oogje dicht te knijpen. Tot slot moeten bedrijven met de huidige manier van werken telkens wachten op elkaar om de juiste informatie te krijgen, terwijl het meeste daarvan eigenlijk al bekend is.”

“Onze blockchaintoepassing zal heel eenvoudig te integreren zijn in die eigen gespecialiseerde systemen van de bedrijven. Daardoor hangen alle computers onzichtbaar aan elkaar vast. Het enige verschil zal zijn dat alle informatie, die de logistiek bediende normaal handmatig moesten invoeren, al ingevuld zal staan in zijn programma van zodra die beschikbaar is. Van waar die ook moet komen. Als iemand in het kantoor van bedrijf A die invult, verschijnt die op hetzelfde moment in de kantoren van bedrijven B, C en D.”

Meerdere logistieke transacties tegelijk

“Want zo werkt blockchain. De technologie bundelt een groep van transacties – in het geval van de haven de logistieke handelingen die bij containertransport komen kijken – in een zogeheten blok. Zo’n blok wordt automatisch gevalideerd en gedistribueerd naar alle computers in het netwerk, zodat alle transacties op alle computers worden doorgevoerd. Iedereen heeft dezelfde gegevens, dus als er ergens een afwijking is, klopt het verhaal niet meer en loopt de ketting niet door. Daardoor is het makkelijk om uit te vissen wat er niet klopt: waar de ketting onderbroken is, zit de fout.”

“Je kan het vergelijken met het overschrijven van geld zonder bank. Alleen geef je hier geen geld, maar een ophaalrecht door aan één bepaalde partij. Telkens dat recht wordt doorgegeven, wordt het in de blockchain geregistreerd en is de doorgevende partij dat recht ook kwijt. Wie het recht heeft, is de enige die op dat moment iets kan doen. Uiteindelijk belandt het recht bij de chauffeur, die met een mobiele applicatie op zijn smartphone naar de terminal rijdt. Aan de terminal klikt hij in de applicatie op de container die hij komt ophalen. Die klik activeert een vraag aan de blockchain: klopt dat? Als het systeem vaststelt dat het klopt, krijgen zowel de terminal als de chauffeur groen licht. In de huidige fase genereren we nog een pincode om de simpele reden dat de terminals daar nog voor uitgerust zijn, maar eigenlijk is die overbodig.”

Geen te kleine koten meer

“Ik merk dat veel mensen, die blockchaintechnologie proberen te snappen, zich fixeren op hoe het werkt. Dat is normaal, maar dat is niet de essentie. Vergelijk het met een database. Niemand vraagt zich af hoe zo’n database werkt. Het punt is dat het systeem transacties groepeert in blokken en die op alle computers in het netwerk beschikbaar maakt en uitvoert. De blokken worden aan elkaar gelinkt op een zodanige manier dat je ze niet zomaar kan veranderen in jouw voordeel. Dat verbetert de verwerkingstijd, veiligheid en juistheid. Want een container verliezen, hetzij door diefstal, hetzij door een tikfout, ik hoef je niet te vertellen dat het spreekwoordelijke kot dan te klein is.”

“Zeker in deze sector, waarin er enorme competitie is en waarin de prijsmarges soms heel laag liggen, helpt het als je je werking efficiënter kan maken en de foutenlast kan verkleinen. Jobs gaat dat volgens mij niet kosten. Het gaat net veel jobs gemakkelijker maken. Niet alleen blockchain, automatisatie in het algemeen roept die vraag inderdaad wel op bij mij als IT’er.”

Een sprong in het duister

“Die opleiding licentiaat informatica was in mijn tijd – een hele poos geleden, hoor (lacht) – een sprong in het duister. Het was pas het derde jaar dat die opleiding aan de universiteit werd georganiseerd. Het meest gesofisticeerde dat wij hadden in het middelbaar was een programmeerbaar rekenmachientje. Informatica bestond zover wij wisten niet. In het middelbaar was ik geïnteresseerd in de traditionele wetenschappen, in fysica en wiskunde vooral. Zoals zoveel jonge mensen was het ook voor mij moeilijk om te kiezen wat ik daarmee kon doen.”

“Toen de eerste Tandy, Amiga en Commodore computers begonnen op te komen, heerste wel een gevoel dat er in die informatica iets stond te gebeuren. Niemand wist wat. Er waren aanknopingspunten met dat wetenschappelijke en vanuit dat gevoel besloot ik daarin verder te gaan. Eén van de vele vernieuwende dingen die ik daar leerde kennen was software-engineering. Dat interesseerde mij vrijwel meteen. Omdat het zo nieuw was en erover gesproken werd, beseften mijn ouders dat daar toekomst in zat en hebben ze mij absoluut gesteund.”

Go with the flow

“Mijn eerdere ervaring met maritieme software komt mij zeker van pas bij de ontwikkeling van deze blockchaintechnologie. Vroeger had ik een bedrijf dat gespecialiseerd was in luchtverkeersleiding. Na een tijdje hebben we daar de scheepvaart bijgenomen. We hebben toen software voor sluisplanning ontwikkeld en in de markt gezet. Door daar te werken aan systemen voor containertransport ben ik vertrouwd geraakt met de flows binnen die sector en welke de specifieke noden en vereisten zijn.”

“Op een gegeven moment was ik op zoek naar iets anders. Via een gemeenschappelijke vriend leerde ik Nico kennen. Na een aantal gesprekken voelden we allebei dat het klikte en hij was net als ik aan het uitkijken naar nieuwe opportuniteiten. Vandaaruit zijn we beginnen na te denken wat we samen konden doen. Filip leerden we kennen via de broer van Nico. Filip heeft lang op een terminal gewerkt als busines analyst en teamleader. Met hem hebben we dan ook eens afgesproken om kennis te maken en ook met hem klikte het. Dan kwam die studie, waar we met z’n drieën aan beginnen te werken zijn. Vanaf dan hebben we besloten om ervoor te gaan en richtten we T-Mining op. De T staat voor transport en mining is een term uit het blockchainjargon voor het aanmaken van blokken.”

“Hoewel ik een stukje gitaar speel, heb ik niets te maken met mijn naamgenoot, die blijkbaar een vrij bekende singer-songwriter is (lacht). Iemand anders wees me daar ook al eens op. Jaren geleden heb ik wel in een band gezeten. In die periode had ik een voorkeur voor blues met jazzy invloeden. Daarnaast ben ik een loper. Iets minder fel dan toen ik in de lagere school zat, maar na een dipje in de puber- en studententijd ben ik daar terug mee begonnen.“

Doe mee!

Ruim 142 000 mensen werken direct of indirect voor de haven van Antwerpen. Haar efficiënte ligging vlakbij de Schelde is een absolute aantrekkingspool voor nieuwe bedrijven en daar speelt Ontwikkeling Havengebied Antwerpen op in door bijkomende ruimte voor havenontwikkeling te voorzien. Daardoor blijft zij een thuishaven voor een groot stuk van de Vlaamse werkgelegenheid.

Net als de bedrijven evolueren de technologieën die de beroepskrachten toepassen. Dat is te danken aan innovatieve ontwikkelaars zoals Pascal, die de nieuwe mogelijkheden, waarmee zij via hun vakgebied in aanraking komen, op grote schaal durven toe te passen.

Zoals Pascal zijn er nog havenhelden die de werkkwaliteit en –capaciteit versterken. Of die nieuwe jobs creëren en een aangename werksfeer zorgen. Wie is jouw havenheld(in)? Laat het ons weten en wij maken werk van een passend eerbetoon!

Start typing and press Enter to search