Naast het Kattendijkdok schreeuwt een kleurrijke muur om aandacht. Dat is het hoofdkwartier van Piazza, een uitbundig collectief dat al 20 jaar scholen, buurten en musea artistiek kaapt. Wanneer hun mobiele magazijn vol expressiemiddelen ergens toekomt, heeft dat één doel: jong artistiek geweld ontketenen. Ook de haven zelf is een doelwit. Publiekswerker Bas Geenen licht al een tipje van de sluier op over welke street-art zij komende zomer zullen aanbrengen.

Profiel

  • Naam: Bas Geenen
  • Functie: Publiekswerker
  • Bedrijf: Piazza
  • Leeftijd: 27

Verwezenlijkingen

  • Spoort jongeren aan om zich artistiek uit te leven
  • Creëert sociale samenhang op scholen en in buurten
  • Hult havenomgeving in street-art
  • Maakt kunst bereikbaar voor kansarmen

“Momenteel bestaat er nog een mentale afstand tussen de jeugd en de haven. Net terwijl het leven, zeker hier op het Eilandje, nauw aansluit bij de haven. In onze artistieke masterclasses die we hier houden, proberen we die afstand weg te nemen door de 16-plussers bewust te maken van de omgeving waarin ze zich bevinden. Happenings zoals Part of Antwerp tonen hoe veelzijdig het hier is en hoe meer mensen we naar die gebeurtenissen krijgen, hoe breder de blik van de omgeving op de haven zal worden.”

“Vandaar dat wij vorig jaar heel enthousiast meededen aan het Tizarte Street-Art Festival tijdens Part of Antwerp. Onder begeleiding van de Antwerpse kunstenaar Larsen Bervoets bespoot en beschilderde een tiental jongeren het gebouw van de vroegere Emma vzw. De week daarvoor leerde Larsen hen een aantal technieken zoals perspectief, 3D-dimensies en optische illusies. Met die technieken maakten ze hun eigen variant op de typische stijl van Larsen. Het gebouw wekte de illusie dat er andere hoeken, kanten en doorgangen inzaten.”

Kijkfiles

“De reacties op het grote toonmoment waren lovend. Alle jongeren toonden trots welk stukje zij gecreëerd hadden. We vinden het belangrijk dat ze kunnen laten zien wat ze hebben gerealiseerd. Kijkfiles heeft dat niet veroorzaakt, maar op die plek moet het verkeer automatisch stilstaan. Er waren effectief passanten die de auto even aan de kant zetten om het te bekijken. Zo hard viel het op. Ik spreek in de verleden tijd, want helaas is het gebouw intussen sneller dan we hadden verwacht afgebroken.”

“Dankzij de positieve reacties stonden we te springen om dit jaar opnieuw deel te nemen aan Tizarte. Deze keer werken we met Feoflip, een street-artkunstenaar uit de Canarische Eilanden. Een tip die we kregen van onze street-artcollega’s van Treepack. Hij werkt met afval en gevonden materiaal om zo een ecologisch statement te maken. Typisch aan zijn werk is dat hij een universum creëert met surreële wezens, mensen en robots. Het afval geeft het een 3D-effect. Eerst monteert hij het tegen een gebouw en dan overspuit hij het.”

“We wilden sowieso street-art die wat meer was dan alleen graffiti en verf. Feoflip was precies wat we zochten. Eerst zal hij de jongeren zijn technieken aanleren tijdens een masterclass. Gedurende die week voor Tizarte ontwikkelen ze daar samen hun eigen eindresultaat mee. Wat het zal worden, kan je van 31 augustus tot 15 september komen bewonderen tijdens Part Of Antwerp. Daarna hopen we dat het werk iets langer in het straatbeeld kan blijven.”

Street-art komt tot leven

“De week nadat Feoflip en de jongeren het werk aanbrengen, wekken we de street-art tot leven met allerlei digitale mixed mediatools. In onze medialabs werken we ook op die manier. In samenwerking met Stad Antwerpen en diverse jeugdhuizen palmen we met die medialabs een aantal woensdagnamiddagen een locatie in, waar jongeren, die normaal geen toegang hebben tot zulke materialen, zich kunnen komen uitleven. Dat is de Piazza-manier: de ideeën uit de jongeren halen en hen helpen om ze waar te maken.”

“Het merendeel van de tijd doen we dat door scholen vier dagen over te nemen. Wanneer Piazza naar een school komt, gooien we heel de sociale structuur van kliekjes en subculturen om. Er wordt een bom aan artistieke mogelijkheden gedropt die iedereen overrompelt en hen aanzet om samen te werken naar een resultaat. Zo ontstaat er een nieuwe verhouding waarin geen idee te gek is. Als je vier dagen later dan nog eens applaus voor dat gekke idee krijgt, is dat een geweldig cadeau. De scholen merken het effect maandenlang: pestgedrag verdwijnt, er is meer cohesie tussen de leerlingen en de sfeer is opener.”

“Wat ik leuk vind is hoe bepaalde jongeren schuchter en terughoudend beginnen en na twee dagen open bloeien omdat ze in een bepaald atelier helemaal hun ding hebben gevonden. Het resultaat van die ene week blijft nazinderen. Als wij een jaar nadien nog eens een foto posten van wat die school toen gedaan heeft, krijgen we daar reacties op van 50 tot 100 leerlingen die daarbij betrokken waren. Daaraan zie je dat het nog leeft en dat het hen is bijgebleven.”

Mobiel magazijn

“Tijdens die week gaan we echt heel ver. Als ze de refter willen renoveren, kan dat. We hebben ooit een auto omgebouwd tot een Mad Max-vehikel. Een oprijlaan van een kasteel hebben we volledig in fluoroze kiezelstenen gelegd. Een school in Zele heeft een ijzeren gitaar gelast met snaren erop en die staat naar verluidt nog steeds gestemd. Ik herinner mij ook een bouwwerk van trappen waar water afloopt of sculpturen die op de speelplaats staan.”

“Onze begeleiders krijgen een training om de ateliers op de Piazza-manier aan te pakken: vanuit de artistieke drive van de jongeren. Zij hebben het idee en de begeleider reikt hen mogelijkheden aan om dat waar te maken. Quasi voor alles hebben wij materiaal. Samen met Sven zorg ik ervoor dat ons mobiel magazijn altijd gevuld is met alles dat rond de gekozen ateliers draait. Eenmaal we op een school of andere activiteit zijn, zorg ik dat de sfeer tof blijft door eventuele spanningen op te lossen.”

“Ik hou ook contact met de enthousiastere jongeren, zodat we hen kunnen uitnodigen voor een andere activiteit. 16-plussers kunnen namelijk na het schoolatelier een masterclass volgen bij ons, net als de jongeren waarmee we de street-art maken. Opnieuw om jongeren, die anders geen toegang hebben tot kunst, mee te trekken. Via die masterclasses kunnen de jongeren tot slot doorstromen naar onze jongerenwerking. Zij realiseren in naam van Piazza kunstprojecten. Eén keer in de maand komen ze met mij samen en brainstormen we over welke projecten dat zijn.”

Doe mee!

Een bloeiende wereldhaven als die van Antwerpen brengt leven in de brouwerij. Waar er ambiance heerst, is het fijn wonen en Ontwikkeling Havengebied Antwerpen spant zich sterk in om die aangename leefsfeer te bewaren en te verbeteren.

Enthousiaste ingrepen zoals die van Piazza zorgen dat ook de plaatselijke jeugd zijn artistieke ding kan doen in de omliggende steden en gemeenten. Het goede gevoel dat het jonge volk daar zowel op school als in hun vrije tijd aan over houdt, zet zich later door in een aangename woonsfeer.

Start typing and press Enter to search